jak skutecznie poradzić sobie z MIGRENĄ? Dieta ELIMINACYJNA.

Migreny i przewlekłe bóle głowy to częste objawy pozajelitowe alergii pokarmowych. Jaka dieta pomoże skutecznie radzić sobie z migreną?

chorób neurologicznych jest coraz więcej

W  ostatnich 25 latach zwiększa się ilość chorób neurologicznych, co jest prawdziwym problemem. Szacuje się, że obecnie ponad 164 mln Europejczyków może doświadczać cho­rób neurologicznych i neuropsychiatrycznych, niestety liczba ta wciąż rośnie.

szukając przyczyny

Szukając przyczyny zaburzeń neurologicznych coraz intensywniej bada się wpływ żywności na układ nerwowy, a szczególnie białek zbóż – glutenu. Spośród jednostek chorobowych, gluten jest bezwzględnie przeciwwskazany w celiakii, a także alergii na glutenowe zboża. Co ciekawe, osoby u których zdiagnozowano choroby glutenozależne, bardzo często skarżą się na objawy neurologiczne takie jak: bóle głowy, niezborność ruchowa, migreny czy bóle neuropatyczne (powstające w wyniku uszkodzenia układu nerwowego).

Zatem choroby układu nerwowego mogą być powiązane ze spożyciem glutenu oraz chorobami glutenozależnymi.

Jeśli masz problem z uporczywymi migrenami czy bólami głowy, po pierwsze zmierz ciśnienie (aby wykluczyć nadciśnienie tętnicze), zgłoś się do lekarza (w celu wykonania badań). Jeśli jednak nie znajdziesz przyczyny, przetestuj dietę bezglutenową.

czym jest gluten?

Gluten to kompleks białek występujący w zbożach, najwięcej zawiera go pszenica (białka: gliadyna, glutenina). Białka glutenowe występują także w życie (sekalina), jęczmieniu (hordeina), owsie (awenina), kukurydzy(zina), ryżu (oryzeina).

problem z trawieniem glutenu jest złożony

Spożyty gluten nie ulega całkowitemu strawieniu przez enzymy przewodu pokarmowego. Niektóre fragmenty gliadyny (zwłaszcza bogate w prolinę i glu­taminę) wykazują dużą oporność na enzy­my proteolityczne układu pokarmowego. W ten sposób  niestrawione, struktury białek  mogą indukować odpowiedź immunologiczną, także związaną z rozpoznaniem przez limfocyty T, co powoduje rozwój chorób immunologicznych takich jak celiakia.

jelita – inteligentny „komunikator”

Podstawową funkcją jelit jest udział w trawieniu i wchłanianiu substancji odżywczych oraz kontrola nad gospodarką elektrolitową organizmu. Co ważne, jelita z układem immu­nologicznym i neuroendokrynowym tworzą anatomiczną i funkcjonalną barierę dla antygenów  pochodzenia zewnętrznego. Zaburzenie tej funkcji oraz niekontrolo­wane zwiększenie przepuszczalności jelit może pro­wadzić do rozwoju wielu schorzeń, głównie o podłożu autoimmunologicznym.

zonulina- markerem przepuszczalności jelit

Zonu­lina to białko, występujące fizjologicznie w enterocytach jelita cienkiego, bierze udział w regulacji połączeń ścisłych w jelicie (Połączenia ścisłe spajają ze sobą sąsiadujące komórki, decydują o szczelności bariery jelitowej) oraz transportcie między światłem jelita a błoną podśluzową kosmków.

Zwiększone wydzielanie zonuliny występuje u osób chorujących na celiakię. Co sugeruje, że zonulina ma wpływ na zwiększenie przepuszczalności bariery jelitowej, a w konsekwencji rozwoju tego schorzenia.

choroby zależne od kondycji jelit

Istotnym czynnikiem wpływającym na zwiększenie wydzielania zonuliny jest gluten. Zwiększa się w ten sposób  przepusz­czalności jelit i jest możliwy rozwój innych schorzeń, takich jak cukrzyca typu 1, choroba Dühringa, zespół jelita draż­liwego, nieswoiste zapalenie jelit, alergie pokarmowe, nieceliakalna nadwrażliwość na gluten. Prawdopodobnie ten mechanizm może też mieć znacze­nie w rozwoju niektórych zaburzeń układu nerwowego, takich jak np. autyzm.

migrena, ból głowy

Wśród schorzeń związanych ze spoży­ciem glutenu migreny i przewlekłe bóle głowy są czę­sto wymieniane  w grupie objawów pozajelitowych.

W jednym z badań odnotowano, że na przewlekłe bóle głowy lub migreny uskarża się prawie 30% spośród 188 chorych na celiakię i ponad połowa z 25 chorych na nieceliakalną nadwrażliwość  na gluten (w porównaniu do 14% w grupie kontrolnej.  Udowodniono również że występowanie celiakii jest częstsze wśród osób cierpiących na migreny niż w grupie kontrolnej tego badania i populacji .

Nie jest znany dokładny mechanizm, który wyjaśniałby w jaki sposób spożycie glutenu mogłoby wpływać na wystąpienie migreny i przewlekłych bólów głowy, możliwy udział autoprze­ciwciał przeciwko gliadynie, lub odpowiedź immunolo­giczna przeciwko transglutaminazie tkankowej w śród­błonku naczyń krwionośnych mózgu.

Uwzględniając wyniki dostępnych badań, dieta bezglu­tenowa wydaje się odpowiednim sposobem w leczeniu objawów migreny i przewlekłych bólów głowy w przy­padkach, które mogą być spowodowane spożyciem glu­tenu.

Zamów u dietetyka klinicznego zdrowy, zbilansowany jadłospis eliminacyjny.

http://www.KlinikaDobregoDietetyka.pl

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Piotr Grzegrzółka, Robert Jarzyna,  Wpływ spożycia glutenu na rozwój chorób układu nerwowego,  Postępy Hig Med Dosw (online), 2019; 73: 197-216


Migreny i przewlekłe bóle głowy to częste objawy pozajelitowe nietolerancji pokarmowych. Występują one aż u 50% chorych na nadwrażliwość na gluten. Jaka dieta pomoże skutecznie radzić sobie z migreną?