religia ma wpływ na zdrowie?

 Czy religia ma wpływ na zdrowie?

Każdy z nas ma jakąś religię, wartości , przekonania, formę świadomości.  Nasze  życie wewnętrzne okazuje się determinuje wybory, a co za tym idzie  stan zdrowia.

No właśnie; jak religia wpływa na zdrowie?

Badania donoszą, że osoby religijne wykazują korzystne zachowania prozdrowotne; mają aktywniejszy tryb  życia,  doświadczają więcej wsparcia społecznego, są optymistyczniej nastawione, dostrzegają sens życia oraz mają większe poczucie kontroli. A konkretniej; u religijnych zaobserwowano: niższe ciśnienie krwi, rzadsze dolegliwości układu krążenia, mniejsze zachorowania na nowotwory. No, no, czyli zamiast psychotropów i statyn można zaaplikować sobie solidny świat wartości…

 religia a choroby psychiczne

Depresja znany problem. Żydzi  dwukrotnie częściej niż inne denominacje doświadczają tego schorzenia, za to większą chorobowość wykazują katolicy niż protestanci. I uwaga!  niezadeklarowanych wykazano największą zapadalność na depresję.

Niestety nie wszystkie badania są tak jednoznaczne. W przypadku psychoz, religijność wskazano jako czynnik ryzyka. Z kolei częste występowanie schizofrenii zostało zaobserwowane  u mniejszości etnicznych zamieszkujących w Europie Zachodniej, a w obrębie chrześcijan wśród protestantów.

Ale to jeszcze nie koniec. U Żydów stwierdzono częste występowanie choroby afektywnej,  a zaburzenia osobowości są typowe dla katolików.

Badania uwzględniające  determinanty społeczne i ekonomiczne, wykazano mniejsze ryzyko samobójstw i zgonu wśród konserwatywnych katolików i protestantów.

 religia a choroby układu krążenia

I tutaj w badaniach przodują Mormoni.  Wśród Mormonów odnotowano 35% mniejszy współczynnik zgonów z powodu choroby wieńcowej w porównaniu do ogólnej populacji USA. Podobne wyniki reprezentowali Adwentyści Dnia Siódmego –  o 34% procent mniejsza umieralność z  powodu choroby wieńcowej. Wyniki uargumentowano zachowaniami zdrowotnymi w zakresie diety.

 religia a nowotwory

 Również w zakresie chorób nowotworowych zaobserwowano pewne zależności; wśród Żydów jest mniejsze zachorowanie na raka szyjki macicy, raka płuc, raka piersi. Adwentyści Dnia Siódmego wykazują o 50-70%mniejsze zachorowanie na raka niewiązanego z paleniem papierosów i alkoholem w porównaniu do populacji ogólnej . Podkreśla to rolę diety zbliżonej do wegetariańskiej, w niewielkim stopniu dopuszczającej produkty pochodzenia zwierzęcego. Uogólniając konserwatywne ugrupowania chrześcijańskie wykazują mniejszą umieralność na raka w porównaniu do populacji ogólnej.

 religia a umieralność

Religijność determinuje wiele zachowań kształtujących ryzyko zachorowań, uwzględniając w wyznawanych wartościach zdrowy tryb  życia. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wręcz promuje zdrowy tryb życia polegający na: niestosowaniu używek, diecie zbliżonej do wegetariańskiej, aktywnym trybie życia. Te czynniki sprawiają, że umieralność członków tego ugrupowania jest 10-krtonie mniejsza od ogółu populacji.

W ten sposób powstaje mechanizm, w którym im większa gorliwość religijna tym mocniejsza postawa prozdrowotna.

a jednak są kontrowersje

Tematyka związku religijności z umieralnością i zachorowalnością jest niezwykle kontrowersyjna. Wiele jest badań potwierdzających tę zależność ale też wielu jest jej przeciwników. W analizie wyników 69 badań pod względem wpływu religijności u wyjściowo zdrowych osób stwierdzono istotne statystycznie obniżenie ryzyko zgonu o 18%. Natomiast w 22 badaniach nie stwierdzono zmniejszenia umieralności w populacji osób chorych.

Za to dowiedzioną skuteczność w leczeniu i zapobieganiu schorzeniom psychicznym ma zaangażowanie religijne. Pozwala na łatwiejsze radzenie sobie ze stresem, jak również chroni przed zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju czy przed zażywaniem środków psychoaktywnych.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Paweł Zagożdżon, Związek między religią a zdrowiem w badaniach epidemiologicznych, Polski Merkuriusz Lekarski (Pol. Med. J.), 2012, XXXII/191: 349-353