warzywa które chronią przed nowotworami – wystarczy wiedzieć co jeść!

index

 

 

Natura dostarczyła człowiekowi wiele form obrony w celu zachowania zdrowia i utrzymania wewnętrznej homeostazy. Istnieje szeroka grupa składników żywieniowych, które chronią przed zachorowaniem na nowotwory. Działanie protekcyjne wykazują przede wszystkim warzywa i owoce, ale też zboża i oleje

Główne źródło Rodzaj wtórnych metabolitów Antykancerogenna aktywność
Rośliny krzyżowe Indole, glukozynolany, izotiocyjaniany Aktywują enzymy II Fazy detoksykacji, czyli wspomagają syntezę enzymów odtruwających, odpowiedzialnych za szybkie wydalanie substancji rakotwórczych, zatrzymują rozwój komórek nowotworowych, hamują cząsteczki adhezyjne i hamują przerzuty oraz zwiększają apoptozę.
Rośliny cebulowe (czosnek, cebula)Rośliny krzyżowe (brokuły, kapusta) Organiczne związki siarki: siarczek dialilu, trisiarczek allilometylu Hamują proliferację komórek, stymulują różnicowanie się komórek rakowych, zmniejszają stężenie hormonów steroidowych, hamują aktywność dekarboksylazy ornitynowej. Wspomagają wydalanie substancji rakotwórczych, pobudzają układ odpornościowy, hamują działanie rakotwórczych substancji. Ajoene działa na komórki nowotworowe toksycznie, w żołądku hamują rozwój bakterii odpowiedzialnych za tworzenie nitrozoamin, zapobiegają przemianom azotanów
w azotyny oraz powstawaniu nitrozoamin.
Soja Izoflawony – genisteina i daidzeina, ligniny (fitoestrogeny) Zmieniają metabolizm estrogenów, zmniejszają aktywność kinazy tyrozyny, hamują cykl komórkowy
i zwiększają apoptozę, hamują topoizomerazę pośredniczącą w uszkadzaniu DNA, niszczą komórki nowotworowe.
Kawa, otręby zbożowe, jabłka Kwasy fenolowe Wiążą substancje rakotwórcze i unieczynniają oraz stymulują syntezę enzymów odpowiedzialnych
za odtruwanie organizmu
Herbata, cebula, jabłka, czerwone wino Polifenole Zmniejszają czynniki rakotwórcze DNA, hamują cykl komórkowy, zwiększają apoptozę, hamują drogi przekazywania sygnałów, wzmagają wzajemną komunikację komórek, usprawniają funkcje odpornościowe
Rośliny strączkowe Saponiny Tworzą kompleksowe związki z kwasami żółciowymi
i cholesterolem, wyłapują ich nadmiar i usuwają
z organizmu
Całe ziarno Lignany Zmniejszają ryzyko raka piersi, poprzez zmniejszenie stężenia estrogenów, zwiększenie koncentracji globulin wiążących steroidy
Warzywa i owoce Terpeny Zwiększają aktywność enzymu Fazy II, zwiększają apoptozę i hamują cykl komórek nowotworowych

 

Wtórne metabolity roślin odgrywające potencjalną rolę w prewencji chorób nowotworowych (Kampman, 2003), (Greenwald i wsp, 2001 i Hasik, 2001)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...