metale ciężkie, toksyny, mikroelementy – najdokładniejszy pomiar przez analizę włosa

naukowo o wartości diagnostycznej włosów

Analiza włosów odgrywa obecnie coraz większą rolę w oznaczeniach toksykologicznych. Stosowana jest w medycynie sądowej, medycynie klinicznej, testach kierowców, monitoringu pracowników. W porównaniu do najczęściej stosowanych materiałów analitycznych, jak krew czy mocz, długi czas obecności substancji we włosach pozwala na oznaczenie jej po kilku, a nawet kilkunastu miesiącach od ekspozycji na dany czynnik. Analiza retrospektywna umożliwia poznanie historii pacjenta, stosowanych leków, rozpoznanie przypadków nadużywania substancji pobudzających, nieprzestrzegania abstynencji od alkoholu i innych środków uzależniających oraz pozwala zidentyfikować przyczynę zatruć. Szybki rozwój techniki sprawił, że dysponujemy coraz doskonalszymi metodami analitycznymi. Czułość współczesnych metod daje możliwość oznaczeń śladowych ilości (rzędu pikogramów) ksenobiotyków i ich metabolitów we włosach…

Izabela Łuczak-Zielkiewicz, Mirosław M. Szutowski, Wartość diagnostyczna włosów, Biul. Wydz. Farm. WUM, 2013

W wielu publikacjach stwierdzono występowanie korelacji między zawartością pierwiastków metalicznych we włosach a przebytymi chorobami, nieprawidłowościami metabolicznymi, statusem odżywiania, skażeniem środowiska. Bada się także zależność składu stabilnych izotopów we włosach od niedożywienia i głodu. Porównując stosunek izotopów ciężkich do lekkich u badanych osób, ze standardowym stosunkiem tych izotopów u osób zdrowych, można monitorować nawet krótkie zmiany w żywieniu, a także wykryć niedożywienie np. jako domniemany powód śmierci (zastosowanie w medycynie sądowej). Obecnie można już standardowo analizować skład pierwiastkowy włosa . Badając zawartość poszczególnych składników można dopasować odpowiednią dietę w celu polepszenia kondycji całego organizmu…

Izabela Łuczak-Zielkiewicz, Mirosław M. Szutowski, Wartość diagnostyczna włosów, Biul. Wydz. Farm. WUM, 2013

 

 

o teście… – Analiza Pierwiastkowa Włosa (APW)

 

Dla kogo?

Analiza Pierwiastkowa Włosów - Dlaczego warto

Analiza Pierwiastkowa Włosów jest szczególnie polecana osobom, które mają problemy z zachowaniem kondycji fizycznej i psychicznej, a zwłaszcza o obniżonej odporności organizmu. APW ma zastosowanie w profilaktyce zdrowia dorosłych i dzieci (od 3 roku życia) oraz wspomaganiu leczenia i rehabilitacji. Najczęściej wykonywana jest przy zaburzeniach: gastrologicznych, hormonalnych, neurologicznych, dermatologicznych, układu kostno-stawowego, kardiologicznych.

Dlaczego warto?

Dieta uboga w witaminy i mikroelementy, stres, brak ruchu, szybki tryb życia prowadzą do zachwiania równowagi pierwiastkowej w organizmie. Utrzymujący się przez dłuższy czas stan nadmiarów i niedoborów pierwiastków prowadzi do zaburzeń metabolicznych, które w dalszej perspektywie mogą przyczyniać się do powstawania przewlekłych chorób. Można przeciwdziałać tym tendencjom przez zastosowanie odpowiedniej suplementacji witaminowo-mikroelementowej i diety. Należy poznać dokładne potrzeby swojego organizmu aby dostarczyć mu odpowiednie substancje odżywcze i wyrównać proporcje pierwiastków w organizmie.

Analiza Pierwiastkowa Włosów (APW) jest nowoczesną metodą diagnostyczną umożliwiającą ocenę stanu odżywienia organizmu. Skład mineralny włosów odzwierciedla wiele równowag fizjologicznych organizmu. Na podstawie ilości 29 pierwiastków (w tym 5 pierwiastków toksycznych) i ich wzajemnych proporcji we włosach opisujemy charakterystyczne cechy metabolizmu badanej osoby.

W APW badane są najważniejsze pierwiastki stanowiące o budowie organizmu ludzkiego oraz najistotniejsze proporcje między nimi.

Oznaczamy 24 biopierwiastki: wapń, sód, potas, fosfor, cynk, magnez, żelazo, miedź, molibden, kobalt, chrom, lit, stront, nikiel, mangan, selen, wanad, bor, bar, siarka, srebro, krzem, jod, cyna oraz 5 pierwiastków toksycznych: arsen, rtęć, glin, kadm, ołów.

Różnica między Analizą Pierwiastkową Włosów a badaniem krwi

Włosy są idealnym materiałem do badania, ponieważ posiadają stały skład chemiczny, co umożliwia łatwe ich przechowywanie i transportowanie.Podstawowym materiałem badawczym w medycynie jest krew. Badania krwi służą głównie do identyfikacji choroby i śledzenia jej przebiegu. Ponieważ krew jest najważniejszą tkanką w organizmie utrzymującą ciągłość procesów życiowych, istnieje wiele mechanizmów buforujących, dbających aby jej skład był możliwie jak najlepszy. Skład krwi może bardzo szybko się zmieniać, w zależności od stanu fizjologicznego i od sposobu żywienia. Dlatego na podstawie analizy składu mineralnego krwi nie można określić stanu odżywienia organizmu.Włosy rosną w stałym tempie 1 cm na miesiąc i chwilowe zmiany stanu zdrowia nie mają wpływu na wynik APW. Włosy gromadząc w sobie wszystkie pierwiastki obecne w organizmie obrazują stan odżywienia organizmu z okresu ostatnich kilku tygodni. W ten sposób niwelowane są krótkotrwałe odchylenia stanu fizjologicznego organizmu osoby badanej.

Dostępne są następujące zakresy badań:

 • oznaczenie 29 pierwiastków we włosach (wapń, sód, potas, fosfor, cynk, magnez, żelazo, miedź, molibden, kobalt, chrom, lit, stront, nikiel, mangan, selen, wanad, bor, bar, siarka, srebro, krzem, jod, cyna oraz 5 pierwiastków toksycznych: arsen, rtęć, glin, kadm, ołów.)
 • oznaczenie 12 pierwiastków we włosach (8 biopierwiastków (wapń, cynk, magnez, żelazo, kobalt, selen, chrom, krzem) i 4 pierwiastków toksycznych (ołów, rtęć, glin, kadm)
 • oznaczenie 5 pierwiastków we włosach (arsenu, ołowiu, rtęci, glinu, kadmu)
 • oznaczenie 19 pierwiastków w moczu dobowym (wapń, magnez, sód, potas, fosfor, cynk, żelazo, miedź, mangan, molibden, kobalt, chrom, stront, nikiel, wanad, bor oraz 3 pierwiastki toksyczne: glin, kadm, ołów.)

 

co otrzymasz w wyniku badania…?

W wyniku APW składającym się z około 36 – 52 stron dla osoby dorosłej, oprócz wykresów z wartościami i proporcjami badanych pierwiastków, analizy tendencji zdrowotnych i zaleceń aktywności fizycznej, otrzymasz: opis typu metabolicznego, program suplematacyjny, dietę metaboliczną.

opis TYPU METABOLICZNEGO

Analiza Pierwiastkowa Włosów - Dla Kogo

Na podstawie proporcji pierwiastków możemy określić jaka jest Twoja biologiczna natura i jakie są jej dominujące cechy. Dzięki temu będziesz mógł dowiedzieć się jak działa Twój organizm i zrozumieć jakie procesy w nim zachodzą.

Dowiesz się czy masz wolną czy szybką energetykę organizmu; czy jesteś sympatykiem, czy parasympatykiem; czy masz wolne czy szybkie trawienie oraz jak szybko starzeje się Twój organizm. Ponadto zobaczysz jaką efektywność ma Twoja tarczyca oraz kora nadnerczy; jak Twój organizm radzi sobie ze stresem oraz czy dominują u Ciebie procesy kataboliczne czy anaboliczne.

Sprawdzisz jaką masz równowagę kwasowo-zasadową – czy masz zakwaszenie kwasem moczowym bądź mlekowym.

Dowiesz się jakie masz tendencje zdrowotne i co może Cię czekać w najbliższych latach jeśli nie podejmiesz zaleconych w wyniku kroków prewencyjnych.

opracowana DIETA METABOLICZNA

Dieta metaboliczna jest dietą optymalną dla Twojego typu metabolicznego i potrzeb Twojego organizmu. Zawiera ona wymienione w tabeli posiłki na siedem dni z wartościami kalorycznymi. Zamieszone są również przepisy do wymienionych posiłków. Zadaniem tej diety jest wskazanie kierunku żywienia jaki należy przyjąć w celu osiągnięcia najlepszych efektów oraz wsparcia programu suplementacyjnego.

Jeżeli stan organizmu tego wymaga, zalecana jest również dieta oczyszczająca poprzedzająca dietę metaboliczną. W wyniku określone zostanie również Twoje zapotrzebowanie energetyczne w zależności od prowadzonego trybu życia oraz potrzebna aktywność fizyczna.

jak pobrać PRÓBKĘ WŁOSÓW

Do badania włosy muszą być:

 • naturalne (nie farbowane, nie poddane zabiegom chemicznym)
 • czyste (umyte, bez środków do stylizacji np. lakieru, pianki, żelu itp.)

Włosy należy wyciąć:

 • ostrymi nożyczkami
 • przy skórze głowy z potylicy (z tyłu głowy między uszami)
 • kępkami, z kilku miejsc z potylicy
 • 3 – 4 cm włosa licząc od skóry (jeśli są dłuższe należy odciąć do badania tylko pierwsze 3-4 cm)
 • do badania potrzebne jest 200 – 300 mg włosów (około jednej łyżki stołowej)

Jeśli włosy są za krótkie:  Jeżeli włosy mają mniej niż 5 mm długości należy odczekać około 4 tygodni do momentu odrostu włosów, aby uzyskały długość minimum 1 cm.

Jeśli włosy są farbowane: Jeżeli ostatnio włosy były farbowane wówczas należy poczekać przynajmniej 6 – 8 tygodni i wyciąć do badania tylko odrosty (te dalsze, ufarbowane należy odciąć i wyrzucić).

 

jaki jest koszt badania?

ANALIZA PIERWIASTKOWA WŁOSÓW na oznaczenie 29 pierwiastków z pełną interpretacją wyników = 300zł.