Masz depresję? uważaj na choroby skóry!

Stan psychiczny a choroby skóry

Badania dowodzą,że istnieje zależność między chorobami dermatologicznymi a stanem psychicznym pacjenta. Narażenie na stres, przeżywanie wewnętrznych konfliktów i napięć, ale również niewłaściwa dieta, palenie papierosów prowadzą do zmian patologicznych w obrębie skóry.

Inne choroby dermatologiczne oprócz łuszczycy to: pokrzywka przewlekła, wyprysk, trądzik, łysienie plackowate, atopowe zapalenie skóry i liszaj płaski Wilsona.

Badania dowodzą

Devrimci-Ozguven i wsp.  podają, że stres psychologiczny był związany z wystąpieniem zmian chorobowych u 40-80% chorych na łuszczycę. Nyfors i Lemholt  ocenili, że w 45% przypadków łuszczyca nasila się w wyniku stresu psychicznego i infekcji.

W przypadku łuszczycy samo wystąpienie choroby generuje dyskomfort związany z własnym wyglądem .

Dlatego też zależność między stresem a łuszczycą jest dwukierunkowa ;

  • łuszczyca jest chorobą powstałą w wyniku długotrwałego stresu
  • a także łuszczyca jest chorobą będącą źródłem specyficznego stresu.

Skóra to narząd eksponowany na zewnątrz, odbierany przez otoczenie. Dotkliwe, widoczne  zmiany skórne mogą powodować problemy chorych w kontakcie z innymi ludźmi, utrudniając w ten sposób codzienna komunikację.

Łuszczyca powinna byc traktowana jako choroba, która powoduje  nie tylko morfologiczne i fizjologiczne  zmiany skórne, ale również narusza jej funkcje psychiczne i społeczne.

Chorzy z obawy przed brakiem akceptacji często unikają kontaktu z innymi osobami, trudniej nawiązują relacje.

Spada też samoocena chorych na łuszczycę, zwłaszcza jeśli wykwity łuszczycowe są zlokalizowane w okolicach twarzy lub na genitaliach.W tej grupie zanotowano spadek aktywności seksualnej :

W badaniach Gupty i wsp.  40,8% pacjentów z łuszczycą deklarowało, że choroba wpłynęła na zmniejszenie ich aktywności seksualnej.

Problem związany z leczeniem łuszczycy  jest złożony. Chorym należy zapewnić kompleksowe wsparcie, które oprócz farmakoterapii przewiduje również pomoc psychologa, psychiatry czy dietetyka.

 

 

*Aldona Pietrzak, Konrad Janowski, Irena Lechowska-Mazur, Dorota Krasowska

Łuszczyca jako przewlekła choroba skóry w kontekście psychologicznym, Nowa Medycyna 1/2006

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...