fermentowany czerwony ryż na OBNIŻENIE CHOLESTEROLU

Dobra wiadomość dla osób borykających się z nadmiernym cholesterolem. Naukowo udowodniono: fermentowany czerwony ryż obniża poziom cholesterolu LDL jak statyny, przy czym nie powoduje tak rozległych skutków ubocznych jak leki. Monakolina K to substancja  odpowiedzialna za regulację lipidów, jest naturalna, bardzo dobrze wchłanialna i bezpieczna.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał oświadczenie zdrowotne dotyczące działania obniżającego poziom cholesterolu i bezpieczeństwa, stosowania czerwonego sfermentowanego  ryżu w dziennej dawce zawierającej 10 mg monakoliny K.

popularny nutraceutyk

Czerwony fermentowany ryż jest jednym z nutraceutyków najszerzej opisywanym przez literaturę kliniczną do długotrwałego stosowania w celach profilaktycznych.

skuteczność potwierdzona klinicznie

Efekt obniżania poziomu lipidów przez fermentowany czerwony ryż potwierdzono w kilku randomizowanych metabadaniach klinicznych. Wyniki tych badań są bardzo rokujące, zaobserwowano znacząco większe obniżenie poziomu cholesterolu LDL przez fermentowany czerwony ryż (mimo mniejszej dawki) niż statyny. Monakolina razem z innymi substancjami zawartymi w fermentowanym ryżu wykazuje dużą wchłanialność i skuteczność , choć przyczyna jej działania nie  jest do końca poznana.

obniża stan zapalny, wzmacnia serce i naczynia krwionośne

Czerwony sfermentowany ryż nie tylko obniża poziom cholesterolu, ale także poziom wysokoczułego białka C-reaktywnego  w osoczu, będącego markerem stanu zapalnego naczyń i czynnika ryzyka choroby sercowo-naczyniowej.Czerwony fermentowany ryż poprawia również funkcję śródbłonka i elastyczność naczyń u ludzi. Dane te zaobserwowano zarówno u zdrowych pacjentów z wysokim poziomem cholesterolu LDL, jak i u pacjentów z chorobą wieńcową.

zaskakujące wyniki badania

W dużym, randomizowanym badaniu przeprowadzonym w Chinach, wzięło udział 66 szpitali, 4780 pacjentów (z których 1445 było w wieku od 65 do 75 lat) z przebytym zawałem mięśnia sercowego. Pacjentom podawano czerwony ryż i placebo i prowadzono obserwację przez około 7 lat. Wyniki badania były zaskakujące,  u pacjentów leczonych sfermentowanym czerwonym ryżem zaobserwowano  zmniejszenie ryzyka: choroby wieńcowej,  zgonu, udaru mózgu, a także nowotworów złośliwych w porównaniu do placebo.

Co ważne tak spektakularny efekt został osiągnięty bez różnicy w częstości występowania działań niepożądanych między grupą leczoną fermentowanym czerwonym ryżem a placebo podczas badania.

uwaga na interakcje z innymi lekami!

Szkodliwe jest przyjmowanie sfermentowanego czerwonego ryżu z lekami, takimi jak  cyklosporyna, fibraty, werapamil, azolowe leki przeciwgrzybicze, makrolidy i niektóre leki antyretrowirusowe. Nie należy przyjmować jednocześnie leków obniżających cholesterol i monakoliny K.

 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 3,54 out of 5)
Loading...

Mirosław Malec, Monakolina K - naturalna statyna, Farmacja polska, Tom 75 · nr 7 · 2019