szczepionki z tiomersalem powodują zatrucie rtęcią

Szczepionka DTP  błoniczo-tężcowo-krztuścowa zawiera tiomersal (znany również jako mertiolat lub sól sodowa kwasu etylortęciotiosalicylowego), wywołujący u dzieci działanie neurotoksyczne. Konsekwencją może być autyzm, którego objawy są zbieżne z tymi jakie wywołuje zatrucie rtęcią…

Jeśli szczepisz dziecko, poproś o ulotkę do leku i sprawdź jego skład. Okazuje się bowiem, że w Polsce szczepionki wyprodukowane przez Biomed Kraków i refundowane przez NFZ zawierają szkodliwy tiomersal, dodawany w celu konserwacji leku.

Szczepionki z tiomersalem refundowane przez NFZ to: DTP (błonica, tężec, krztusiec), DT (błonnica, tężec), D (błonica) oraz T (krztusiec).

DTP czulot

 Pełny tekst ulotki do szczepionki DTP refundowanej przez NFZ:  DTP_ulotka_11U004P_06.10.2015

Szkodliwość tiomersalu została udowodniona na przestrzeni wielu lat batalii naukowców z firmami farmaceutycznymi. Ostatecznie uznano jego toksyczność i wycofano tiomersal ze szczepionek podawanym dzieciom na terenie USA.

Inaczej ma się kwestia w Polsce, tutaj trzeba być czujnym, bo nikt nie informuje o możliwości podania dziecku szczepionki DTP płatnej, ale za to bez dodatku rtęci.

rtęć, aluminium… to nie koniec listy toksyn

Rtęć w szczepionce to nie jedyny problem. Okazuje się bowiem,  że polska szczepionka zawiera również wodorotlenek glinu (aluminium), który wchodzi w reakcje z tiomersalem, potęgując toksyczne działanie rtęci.

Rtęć, aluminium to nie koniec listy toksyn… Lista szkodliwych dla zdrowia dzieci składników występujących w szczepionkach jest naprawdę imponująca, a są to:

 • aluminium
 • rtęć
 • polisorbat 80 (darbepoetyna alfa)
 • fenoksyetanol,
 • formaldehyd

Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące szczepionki:

 1. Infantrix DTaP- szczepionka “przeciwko” błonicy, krztuścowi, tężcowi- zawiera aluminium, producent – GSK.
  2. Tripacel dawniej – deperte, zawiera aluminium oraz fenoksyetanol, producent – Sanofil Pasteur.
  3. Td-pur-  j/w zawiera aluminium, producent – Imed S.A.
  4. Poli-Sabin- “przeciwko” polio zawiera Polisorbat 80 oraz magnez, producent – GSK
  5. Imovax polo- “przeciwko” polio zawiera fenoksyetylen oraz formaldehyd [ związek stosowany w konserwacji zwłok], producent – Sanofil Pasteur.
  6. Prevenar 13- szeroko reklamowana szczepionka “przeciwko” pneumokokom [czyli dawniejszej dwoince zapalenia płuc, chorobie XIX wieku]. zawiera Polisorbat 80, Aluminium, producent – Pfizer.
  7. Neis Vac C- także obecnie w “modzie” “przeciwko” meningokokom? zawiera aluminium, producent – Baxter.
  8. Euvax B- “ przeciwko” WZW B dla dzieci zawiera aluminium, producent – LG Sciences Pland Sp.oo.
  9. Euvax B- “ przeciwko” WZW B dla dorosłych zawiera aluminium, producent – LG Life Science Poland Sp.oo.
  10. Engerix- “przeciwko” WZWB dla dorosłych zawiera aluminium, producent- GSK.
  11. Synflorix- “przeciwko” pneumokokom zawiera aluminium, producent – GSK.
  Dane dostarczone przez MZ w październiku 2012 roku.

dlaczego rtęć jest niebezpieczna?

Pani prof. Henryka Langauer-Lewowicka o kilkudziesięciu lat zajmuje się badaniem wpływu metali ciężkich na zdrowie człowieka.  W publikacji Neurotoksyczność rtęci metalicznej-trudności diagnostyczne, analizuje problematykę związaną z kumulacją rtęci w żywych organizmach.

Środowisko jest stale zanieczyszczane rtęcią, co jest związane z rozwojem przemysłu, emisją dymów przemysłowych.  Szacuje się że w Polsce emisja Hg do powietrza ze źródeł przemysłowych wynosi około 40 ton, przy czym głównym jej źródłem było spalanie węgla kamiennego.  Trudno jednak oszacować globalną emisję Hg a także jej zagrożenia zdrowotne, ponieważ okres trwania rtęci w powietrzu wynosi setki lat!

Organizmy żywe kumulują rtęć dostarczaną w dowolnej postaci, może to być powietrze, żywność , leki, kosmetyki. Jednak największym problemem kontaktu z  metalami ciężkimi jest  ich kumulacja w organizmach żywych. Niestety nie jesteśmy w stanie w sposób fizjologiczny „oczyścić się” z toksycznego bagażu.
Układ nerwowy jest dla rtęci metalicznej narządem krytycznym. Rtęć wnika prawie wyłącznie drogą oddechową do pęcherzyków płucnych, stąd przechodzi do krwi, gdzie większość Hg zostaje utleniona do dwuwartościowego jonu, który może być zredukowany do jednowartościowego kationu. Część niezjonizowana, która krąży we krwi, stanowi zagrożenie dla układu nerwowego, gdyż może przenikać przez barierę krew-mózg oraz łożysko.
Szacuje się, że około1% wchłoniętej przez ustrój Hg gromadzi się w mózgu, gdzie tworzyć może metaloproteidy. Zmiany, jakie wywołuje w strukturach neuronalnych, polegają na wiązaniu się z lipidami błony komórkowej, co z kolei powoduje zmiany jej napięcia powierzchniowego i ładunku elektrycznego. Stan ten prowadzi kolejno do zaburzeń aktywnego transportu substratów do wnętrza komórki, co grozi jej uszkodzeniem z apoptozą włącznie.
Z badań doświadczalnych wiadomo, że rtęć, która przeniknęła przez barierę hematoencefaliczną, gromadzi się głównie w korze mózgowej, wzgórzu, móżdżku, jądrze czerwiennym. Biologiczny okres półtrwania Hg w tych strukturach szacuje się na lata…

Podatność na działanie rtęci jest cechą indywidualną, zależną od ogólnego stanu zdrowia, czyli kondycji układu odpornościowego  czy  komórek śródbłonka naczyń krwionośnych. Jeśli naczynia krwionośne są szczelne i  układ limfocytarny sprawny, do krwiobiegu nie trafiają tak szybko toksyny. Natomiast w przypadku osłabienia, zakażeń, chorób podatność na kumulację Hg w organizmie jest większa.Okres biologicznego półtrwania Hg w narządach wewnętrznych szacuje się na 30-90 dni, w układzie nerwowym – na lata.

Stan zdrowia, stan bariery hematoencefalicznej, ilość rtęci wchłoniętej przez struktury ośrodkowego układu nerwowego, okres jej półtrwania, szybkość eliminacji to czynniki które mają wpływ na wystąpienie przelekłego zatrucia rtęcią. W końcowym efekcie po pewnym czasie może nastąpić uszkodzenie układu nerwowego o różnym stopniu nasilenia objawów. tj. od stanów rzekomonerwicowych, encefalopatii z dominującą symptomatologią móżdżkową do ciężkich zespołów psychoorganicznych, a także tzw. zaburzenia czynnościowe typu zespołów nerwicowych, określane jako nerwice rtęciowe. Tego typu różnorodność obrazu klinicznego świadczy o zróżnicowanym efekcie działania neurotoksycznego Hg. Powyższa sytuacja bardzo utrudnia neurologom podjęcie decyzji o związku między stwierdzanymi objawami a narażeniem, bywa też przyczyną omyłek diagnostycznych.

Objawy charakterystyczne dla zatrucia rtęciowego diagnozowane u pracowników narażonych na kontakt z Hg:

 • bóle głowy, zawroty głowy, zaburzeniami równowagi
 • wzmożonego oddychania
 • wodzenie rytmicznych błysków świetlnych
 • zapalenie nerwu wzrokowego
 • zaburzenia behawioralne z dominującą nadpobudliwością
 • problem z kontrolą emocji
 • zaburzenia snu,
 • wzmożenie napięcia
 • samoistne drżenia kończyn czy głowy (uważane są za wczesny objaw neurotoksycznego działania Hg)
 • zaburzenia o charakterze hiperstenicznym (rozdrażnienie, nadwrażliwość na bodźce i wybuchy złości), z narastającymi zmianami behawioralnymi,
 • zaburzenia pamięci krótkotrwałej, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej
 • niezborność w kończynach , chwiejności podczas chodzenia z zamkniętymi oczami
 • obniżenie sprawności intelektualnej

Powyższe symptomy są tożsame z tymi jakie występują w autyzmie.

????

Nie powiem że jestem gorliwą przeciwniczką szczepionek, bo wojna w tym temacie trwa… Lekarze bronią, nie-lekarze atakują, kto ma rację? komu tylko się wydaje że ma rację? – tak naprawdę nie wiadomo.Wiadomo na pewno,  że współczesny świat nie dostarcza przeciętnemu śmiertelnikowi rzetelnej informacji. Zawsze ktoś ma na tyle dużo pieniędzy, by tę informację zmodyfikować w celu ochrony własnych interesów.Na pewno warto być ostrożnym i czujnym, bo jak już zdążyliśmy zauważyć farmakologia wielu pogrążyła w  tzw. skutkach ubocznych stosowania leku.

 

Jeśli jednak nurtuje Cię problem , polecam film.  To historia człowieka którego poziom rtęci w organizmie został przekroczony…

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...